11 lutego 2013

Daucus Championem!

Z nieukrywaną dumą zawiadamiamy, że 9-go lutego Daucus zdobył ostatni certyfikat CAC uzyskując tym samym tytuł Championa !

IC Daucus of Koipond*PL - 11 miesięcy